TK Bewindvoering - Aanmelden
U kunt zich op deze pagina aanmelden

1. Mijn gegevens (gegevens hoofdaanvrager)

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum


Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats


Telefoon
E-mail

2. Hulpvraag

Wat is uw hulpvraag?
Is er sprake van een crisissitatie?

3. Huishouding

Uw gegevens worden in de BRP (Basis Registratie Personen) nagezien.

De volgende personen staan op mijn adres ingeschreven:

Persoon 1

Naam
Geboortedatum
Relatie
Inkomstenbron
Nettobedrag inkomsten
voeg een tweede persoon aan uw huishouding toe

Persoon 2
verwijder persoon 2

Naam
Geboortedatum
Relatie
Inkomstenbron
Nettobedrag inkomsten
voeg een derde persoon aan uw huishouding toe

Persoon 3
verwijder persoon 3

Naam
Geboortedatum
Relatie
Inkomstenbron
Nettobedrag inkomsten
voeg een vierde persoon aan uw huishouding toe

Persoon 4
verwijder persoon 4

Naam
Geboortedatum
Relatie
Inkomstenbron
Nettobedrag inkomsten

4. Gezinssituatie

Burgerlijke staat

5. Huisvesting

Verblijft u op het adres waar u bent ingeschreven in de gemeente?
Zo nee, vermeld uw verblijfadres
Kies wat van toepassing is op uw verblijfadres
Opmerkingen

6. Inkomsten

Heeft u momenteel of in het verleden inkomsten uit een zelfstandig beroep gehad?
Indien JA, staat uw bedrijf momenteel nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Zo NEE, datum uitschrijving
Zo JA, datum inschrijving

Mijn inkomen 1

Soort inkomen
Netto bedrag
Per periode

voeg een tweede inkomstenbron toe

Mijn inkomen 2
verwijder inkomstenbron 2

Soort inkomen
Netto bedrag
Per periode

Het inkomen van mijn partner is:

Soort inkomen
Netto bedrag
Per periode

Overig inkomen (zoals inkomsten uit kamerhuur, kostganger(s), alimentatie, bezittingen, enz.)

Soort inkomen
Netto bedrag
Per periode

Welke toeslagen / heffingskortingen ontvangt u momenteel van de Belastingdienst?

Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kindgebondenbudget
Kinderopvangtoeslag
Voorlopige teruggaaf / heffingskorting

7. Bezittingen

Onroerend goed

Bent u in het bezit van onroerend goed (huis of grond)?
Dit geldt zowel voor een huis in Nederland als in het buitenland.

Auto

Bent u in het bezit van een auto
Indien u een auto heeft, heeft u deze dan nodig voor uw werk?
Zo ja, wat is het adres van uw werkt

8. Verplichtingen

Heeft u de laatste 5 jaar belastingaangifte gedaan?

9. Schulden

Hoe hoog denkt u dat uw schulden in totaal zijn?
Heeft u openstaande fraudevorderingen?
Zo JA, door welke instantie?
Wat is het bedrag van de fraudevorderingen?
Is er beslag gelegd op uw inkomen en/of toeslagen?
Zo JA, door welke instantie?

10. Schuldhulpverlening

Heeft u eerder een aanvrag schuldhulpverlening gedaan?
Zo JA, is die goed afgerond en wanneer?
Was of is er sprake van WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)?
Zo JA, wanneer heeft dit plaatsgevonden en wat is de reden van opheffing?
Was of is er sprake van een persoonlijk- of bedrijfsfaillissement?
Zo JA, wanneer heeft dit plaatsgevonden en wat is de reden van opheffing?
Telefoonnummer cliënten
072 - 562 3 800
ma
09.30 t/m 11.00 uur
di
09.30 t/m 11.00 uur
woe
gesloten
do
09.30 t/m 11.00 uur
vr
09.30 t/m 11.00 uur
Telefoonnummer zakelijk
072 - 566 9 665
ma
09.00 t/m 12.30 en 13.15 t/m 16.00 uur
di
09.00 t/m 12.30 en 13.15 t/m 16.00 uur
woe
gesloten
do
09.00 t/m 12.30 en 13.15 t/m 16.00 uur
vr
09.00 t/m 12.30 en 13.15 t/m 16.00 uur

Contact

TK Bewindvoering BV
Postbus 8084
1802 KB Alkmaar

Bezoekadres (op afspraak)
Otterkoog 97 D en 97 C
1822 BX Alkmaar

T: 072 562 3 800* (cliënten)

KvK: 77363663

E-mail: tes@tkbewindvoering.nl
U kunt contact met ons opnemen via het aanmeldformulier.
Alle gegevens zullen discreet worden behandeld.

© TK Bewindvoering | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring